آیفون

باز کردن فیس آیدی با ماسک

/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9

اپل می‌گوید که این ویژگی می‌تواند بخش ‌های منحصر به ‌فرد اطراف چشم را برای اهداف احراز هویت تشخیص دهد. اگر استفاده از این ویژگی را در حین راه‌ اندازی انتخاب کردید، باید چهره خود را مجدداً برای شناسایی Face ID اسکن کنید.