در برنامه تنظیمات، یک بخش جدید با نام «Use Face ID with a Mask» وجود دارد که می ‌تواند در صورت تغییر نظرتان درباره ماسک روشن یاخاموش شود.در کنار این موررد ویژگی جدید برای «Add Glasses» برای دقیق ‌تر کردن Face ID در زمانی وجود دارد که شما هم عینک و همماسک را همزمان زده باشید. 

اپل اما در برنامه تنظیمات در این رابطه هشدار می دهد که Face ID زمانی که فقط برای تشخیص تمام چهره تنظیم شده باشد، دقیق ترین اسکن ممکن را انجام می دهد.برای اینکه Face ID با ماسک کار کند، باید به دستگاه خود نگاه کنید تا قفل آن باز شود ، اما هنگام استفاده از عینک آفتابی این مورد نیز لغو خواهد شد.

به نظر می رسد Face ID با ویژگی های جدید ماسک به مدل آیفون ۱۲ یا آیفون ۱۳ نیاز دارد، زیرا این ویژگی در حال حاضر برای کاربرانی کهآیفون ۱۱ و پایین تر دارند در دسترس نیست.